Blog

Contururi interioare: Despre romanul Ferestre zidite, de Alexandru Vona (I)

Posted by Ghe Neguzzu on May 27, 2013 at 8:35 AM

    Alexandru Vona, pe numele său adevărat- Alberto Henrique Samuel Bejar y Mayor, s-a născut pe 3 martie 1922 la Bucureşti într-o familie de evrei spanioli (marrani) şi a decedat în 2004, pe 23 octombrie la Neuilly-sur-Seine. A fost poet, prozator şi inginer, practicându-şi meseria atât în Romania cât şi în Franţa, după 1947. Urmează la Bucureşti clasele primare la Şcoala catolică „Sf. Andrei" din mahalaua Lucaci şi la Şcoala Mântuleasa (1929-1933),  Liceul „Spiru Haret" (absolvit în 1939) şi, după un an petrecut în Elveţia, Şcoala Politehnică (1940-1946). Lucrează ca inginer specializat în lucrări hidrotehnice.
    În 1936 debutează cu o poezie în revista Liceului Spiru-Haret, „Vlăstarul” unde se semnează Samuel Albert. La vârsta de 14 ani  publică volumul Versuri. Scrie nuvele şi poeme pe care le publică în  „Revista Fundaţiilor Regale” şi face studii de inginerie la Politehnică. Într-un interviu cu Irina Mavrodin acesta mărturiseşte că numele Vona a apărut dintr-o întoarcere pe dos a numelui Navon. În 1947 va fi distins cu Premiul acordat de Fundaţiile Regale scriitorilor tineri needitaţi, pentru manuscrisul de poezii Vitralii, care nu va mai apărea din cauza desfiinţării Fundaţiilor. Tot în 1947 se stabileşte la Paris unde scrie mai rar şi nu-l interesează să publice. Între 1941-1947 publică un volum de proză scurtă numit Misterioasa dispariţie a oraşului din câmpie (2001) şi în 2003 volumul Esmeralda, care grupează două nuvele scrise în anii '40 şi revăzute de autor în 2001, precum şi fragmente dintr-un jurnal început în 1943.

    Alexandru Vona scrie romanul Ferestrele zidite la începutul anului 1947, în mai puţin de trei săptămâni. Titlul iniţial al romanului a fost Intersecţii. Ion Caraion încercase să-l publice în România, iar Paul Celan încercase acelaşi lucru la Paris. În 1947, când a plecat în Franţa, Vona a lăsat o copie a manuscrisului prietenului său Ovidiu Constantinescu. Romanul a fost tradus în franceză de traducătorul lui Eliade şi al lui Cioran, Alain Paruit („Le Monde de livres”, oct. 1995). Romanul este reeditat în 1997 şi 2001 în paralel cu traducerile din Franţa, Olanda, Germania, Spania şi distins cu Premiul Internaţional al Uniunii Latine la Roma.
    Articularea substantivului ferestrele concentrează o mare parte din semnificaţia romanului. Tocmai pluralul acestui substantiv determină identificarea unei varietăți de sensuri ale acestora. Pe parcursul lecturării romanului observăm utilizarea frecventă a acestui substantiv în diferite contexte: deschiderea unei ferestre din spatele naratorului determină zâmbetul infim de pe obrazul unei fete, pe fereastra cafenelei observă orașul cu strada desfășurată de-a lungul râului și vechiul pod de piatră unde o va vedea ulterior pe necunoscuta care purta mereu aceeași rochie neagră; tot de la fereastră observă și cercetează arhitectura caselor, pe fata croitorului o găsește în camera lui, lângă fereastră, deoarece acolo e mai multă lumină.
    “În vis, de câte ori mă uit pe fereastră și văd jos persoana care mă urmărește nu mai am nicio speranță, cu toate că ușile sunt încuiate; omul de care fug e deodată lângă mine.”
    Din punct de vedere psihologic, fereastra reprezintă relația cu exteriorul, simbolizează receptivitatea, permite accesul spre cunoaștere. Procedeul alăturării adjectivului “zidită” lângă substantivul “fereastră” anulează toate conotațiile pozitive ale celui din urmă, exprimând în acest fel lipsa comunicării. Prin fereastră personajul are o vedere limitată de ramele acesteia şi poate fi comparată, în acest sens, cu ramele textului narativ în care îşi înfiripă povestea.
    Pe lângă utilizarea substantivului “fereastră” naratorul recurge și la alte obiecte care cuprind în esența lor, mai mult sau mai puțin, ideea de transparență.  Pe de o parte “ferestrele murdare”,   “oglinda deformată” sau  “oglinda compactă” pot oferi imagini modificate, falsificate, reproduceri inexacte asupra realității. Pe de altă parte “geamul invizibil” cu care este comparată Kati reflectă banalul, obișnuitul. Kati este ființa umană care nu ascunde, nu este complicată iar acțiunile ei pot fi gândite ca fiind evidente. Personajul narator  nu este nevoit să apeleze la o suită de interogații pentru a o descoperi. Este transparentă dar această transparență reflectă ființa umană obișnuită care nu promite, care nu iese din tipare atrăgând după sine o atitudine indiferentă a personajului narator.
    Personajul narator își asumă de cele mai multe ori gândurile celorlalte personaje. Nu vorbim despre o interzicere a dezvăluirii fiecărui personaj ci, mai degrabă, despre o imagine a unei societăți în care cenzura limita perspectivele fiecărui individ. Cu alte cuvinte, ferestrele zidite sunt un simbol pentru o perioadă în care inițiativa nu era permisă, o perioadă în care manipularea restricționa șansele fiecărui tânăr de a se afirma, motiv pentru care titlul poate fi interpretat și ca obstacolul cunoașterii sau libertate compromisă. Finalul romanului surprinde aceeaşi imagine a ferestrelor zidite: “Un cer alb şi nemişcat. Alesei, ieşind din casă, cărarea ce duce sub ferestrele zidite.”
    Romanul a fost considerat de critică ca suprarealist. G. Călinescu, primul critic român care s-a ocupat de fenomenul suprarealismului, afirmă: „Cine urmăreşte pe suprarealişti constată următoarele lucruri. Din această experienţă ies unele sugestii, aceea de pildă că e bine să scăpăm din când în când de tirania inteligibilului.”  Această concepţie se reflectă în romanul lui Alexandru Vona. Dialogurile romanului sunt banale, menite a reliefa doar exteriorul, lăsându-se parcă impresia unei constrângeri. Autorul oferă o imagine a unei false libertăţi de comunicare, cerând, în subsidiar, un sens pentru tot ceea ce se întâmplă. Dezordinea gândirii, delirul imagistic se reflectă în zbuciumul zecilor de idei la care se întoarce pe parcursul naraţiunii din dorinţa de a elucida un mister al trecutului care se continuă până în prezentul lui. Cu alte cuvinte, prezentul este cel care cheamă trecutul.Și îl cheamă repede. Alexandru Vona mărturiseşte că a scris romanul în trei săptămâni ca şi cum cineva i-ar fi dictat fiecare cuvânt. Digresiunile, frecvenţa trecerilor de la prezent la trecut şi invers transformă romanul într-o cascadă a cuvintelor care par să se aşeze violent pe hârtie. Creatorul nu are răgaz, trebuie să se elibereze de agitaţia psihică la care îl supune memoria involuntară. Ideile curg parcă din zbuciumul asiduu al greutăţii pe care o poartă în suflet. După Henry Ey, inconştientul cuprinde tot ceea nu poate și nu trebuie să fie spus, fiind interzis de sensul existenţei. Acest fapt înglobează ideea unui refuz al prezentării unei realităţi care nu ne aparţine. Alexandru Vona nu este preocupat de trecerea timpului şi nu expune în romanul său ideea de contrast între firile umane. Opera sa conţine o serie de asocieri între imagine şi cuvânt, o serie de combinări sintagmatice lăsând impresia că totul se desfăşoară într-un mod deliberat având drept rezultat deconcertarea lectorului. Faptul că fiecare frază este scrisă dintr-o aprigă dorinţă de exteriorizare ne determină să luăm în considerare şi aspectul conform căruia creatorul doreşte să atingă esenţa, adică ceea ce este fundamental în analiza sa psihologică trecând dincolo de limitele impuse de ceea ce este admis. Scrisul său devine unul automatizat tocmai pentru a realiza o operă care să reflecte ca într-o oglindă natura inconştientului său, să nu aibă timp să creeze altceva decât ceea ce îi dictează inconştientul, să nu se înşele revenind asupra a ceea ce a fost deja scris. Acest automatism al limbajului provine dintr-un amalgam al imaginilor sedimentate în inconştient. Asocierea acestor imagini cu limbajul scris şi aşternerea lor pe hârtie are în vedere un act voluntar de acceptare a acestor informaţii având drept rezultat descifrarea lor. Această modalitate de transpunere a gândurilor pe hârtie nu necesită nicio justificare pentru ceilalţi din partea celui care creează.

    Romanul Ferestrele zidite este un roman psihologic care redă tumultul interior al personajului narator. Este, de asemenea, și roman al tăcerilor şi al aşteptării dar şi roman citadin, dacă luăm în calcul sensul denotativ al cuvântului.

(Continuarea în numărul viitor)

Cătălina Dumitru


Categories: D'ale literaturii

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

6 Comments

Reply AlbertPoort
3:31 AM on July 25, 2018 
The men's prostate is an essential part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate related is situated just while watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it is usually really really irritating and inconvenient for that patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is regarded as the common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of all kinds of prostate infection. It is caused by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition associated with a particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be brought on by trauma for the urinary tract or by infections from other parts with the body. A patient may experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal of the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to establish the sources of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate meals are important. These are some of the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for overall health and will also also maintain your urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations each week will help to prevent prostate cancer.

3. Eat red meat sparingly. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef weekly will raise the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most critical measure to take to make certain a proper prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you need to go for prostate examination at least once annually.
Reply MichaelSom
4:52 AM on October 13, 2017 
http://onlinenewpharma365.com - anxiety treatment options
, hello and buy!, hello and buy!
Reply MichaelSom
5:09 AM on October 12, 2017 
http://cialisnewpilles367.com - lisa prock md developmental specialist boston
, hello and buy!, hello and buy!
Reply MichaelSom
7:41 AM on October 11, 2017 
http://cialisnewpilles367.com - hand specialists new york
, hello and buy!, hello and buy!
Reply MichaelSom
6:35 AM on October 11, 2017 
http://cialisnewpilles367.com - pharmacy cialis silagra
, hello and buy!, hello and buy!
Reply MichaelSom
2:17 AM on October 11, 2017 
http://viagrablablasir.com - specialist cpts training by
, hello and buy!, hello and buy!