Blog

De citit - octombrie 2013

Posted by Ghe Neguzzu on October 5, 2013 at 11:25 AM

    Mihai Șișkin – Scrisorar
    O dragoste care depășește limitele temporale și spațiale. Dragostea pe care Sașa (ea) și     Volodia (el) o intensifică prin scrisorile lor. El pleacă la război. Moare. Dar nici măcar     moartea nu poate pune capăt iubirii celor doi, aceștia continuând să își trimită scrisori.     Ei povestesc despre viață și moarte, despre pace și coșmar, despre întâmplări imediate.     Buimăceala creată de discordanța temporală se intensifică spre finalul cărții, astfel încât     corespondența cuprinsă între cele 351 de pagini face un roman epistolar de dragoste dint    re cele mai valoroase ale literaturii lumii.   
    Editura Curtea Veche, 2012, 352 pp. (A.M.C.)

   
   
    Dumitru Chioaru (coordonator) – Noua poezie nouă. O antologie de         poezie română postmodernă
    Noua poezie nouă însumează versuri semnate de 80 de poeți în decursul ultimelor trei         decenii. Potrivit lui Dumitru Chioaru, acestă generație de creație (postmodernismul po        etic) a însemnat pe de o parte ruperea de poezia anterioară (optzeciștii), pe de altă parte     conti    nuitate (nouăzeciștii și douămiiștii). Fiecare dintre poeții propuși (alfabetic) în         această antologie este cuprins cu o scurtă notă biobibliografică și un număr de trei-cinci     poeme.
    Editura Limes, 2011, 404 pp . (A.M.C.)

  
            Taira Shigesuke – Codul samuraiului. Bushido shoshinshu în traduc        erea modernă a lui Thomas Cleary
    Codul samuraiului are o vechime de peste 300 de ani și a fost scris de Taira Shigesuke,     învățător confucianist și expert militar. Cartea este structurată în trei părți, urmărindu-        se educația, îndatoririle familiale, principiile războinicilor, despre bine și rău, curaj, re        spect și etichetă, echitație, atitudinea războinicului în situații diverse, cumpătare, mod        estie, alegerea prietenilor, faimă, lăudăroșenie și critică, avertisment împotriva trădării,     înfruntarea morții, vasalitate, discreție, moartea ca probă a loialității - principiile morale     care stau la baza sistemului de conduită a samurailor.
    Editura Humanitas, Colecția Nipponica, 2008, 113 pp. (A.M.C.)

   


    Alessandro Baricco – Barbarii: eseu despre mutație
    Barbarii lui Alessandro Baricco prezintă schimbările civilizaţiei contemporane subliniind     notele specifice acestei mutaţii efervescente. Lumea de azi urmărește o nouă tehnică de     supraviețuire. Mişcarea nu se mai face printr-un pas înainte, ci unul lateral. Schimbarea     se bucură de un succes comercial. Acesta este prezentul. Inovaţia tehnologică permisivă     uşurează accesul oricărei activităţi. Demitizarea şi succesul motivează lipsa conţinutului,     a profunzimii, depărtarea de origini, mutaţia propriu-zisă – inevitabilă, dezumanizantă.     Progresul?!
    Editura Humanitas, Colecția Pași peste granițe, 2009, 240 pagini. (A.M.C.)


Categories: Recomandari

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments